Burc yorumlari

  • Irc Komutları

    /stats o toplam ircop ve admin listesini gösterir /ircops online ircop ve adminleri gösterir /raw write ircd.conf O:*:şifresi:nicki:NTOoa:0 Network
    Who komutu ile birlikte kullanilan parametreler; a: Kullanicilari meşgul (away) durumuna göre listelemekte kullanilir. c: Belirtilen kanalda ki kullanicilar